Konferencija o informacijskoj pismenosti na zapadnom balkanu 2017

Tema: "Generacija Z: Lažne novosti i informacijska pismenost, novi pogledi"

6 - 9. juna 2017, hotel "Opal" Bihać, Bosna i Hercegovina

Bosanski English
Wbilc 2016

Važni datumi

  • Sažetke i radove slati na e-mail : wbilc2017@gmail.com


  • Odabrani radovi će biti objavljeni u Zborniku radova WBILC i u recenziranoj Education for Information (indeksiranoj u SCOPUS) ISSN print: 0167-8329; ISSN online1875-8649
Rok za uplatu 30. maj/svibanj 2017.
Kotizacija: 150 €,

Kontakt: Padraig Kirby M.A., Limerick Institute of Technology, Limerick, Ireland
e-mail: padraig.kirby@lit.ie