Konferencija o informacijskoj pismenosti na zapadnom balkanu 2017

Tema: "Generacija Z: Lažne novosti i informacijska pismenost, novi pogledi"

6 - 9. juna 2017, hotel "Opal" Bihać, Bosna i Hercegovina

Bosanski English

Kontakt

mr. sc. Ratko Knežević, Bihać, BiH
e-mail: wbilc2017@gmail.com
Mob: +387 61 181 723

Padraig Kirby M.A., Limerick Institute of Technology, Limerick, Ireland
e-mail: padraig.kirby@lit.ie