Konferencija o informacijskoj pismenosti na zapadnom balkanu 2017

Tema: "Generacija Z: Lažne novosti i informacijska pismenost, novi pogledi"

6 - 9. juna 2017, hotel "Opal" Bihać, Bosna i Hercegovina

Bosanski English

Lokacija

Pronađite našu lokaciju na: Google Map