Konferencija o informacijskoj pismenosti na zapadnom balkanu 2017

Tema: "Generacija Z: Lažne novosti i informacijska pismenost, novi pogledi"

6 - 9. juna 2017, hotel "Opal" Bihać, Bosna i Hercegovina

Bosanski English

POZIV ZA PRIJAVU

Organizacioni odbor sa zadovoljstvom objavljuje
Poziv za prijavu za međunarodnu naučnu konferenciju bibliotekara WBILC 2017.
Konferencija o informacijskoj pismenosti na zapadnom Balkanu će se održati
6-9. juna 2017. godine u Bihaću, Bosna i Hercegovina.

RADOVI

Predavanja radova su prihvatljiva u bilo kojem od navedenih oblika
  • Cjeloviti rad koji će biti objavljen u zborniku Konferencije
  • Prezentacija
  • Diskusija za okruglim stolom
  • Poster sesija
  • Radionica “Obuči trenera/instruktora”
  • PechaKucha
UPUTE AUTORIMA

Preuzimanje

pdfWord

Radovi trebaju biti pripremljeni pomoću WBILC predloška i dostavljeni elektronskim putem na ovu e-mail adresu wbilc2017@gmail.com .Nakon drugog kruga recenzije, odabrani radovi će se objaviti u Zborniku radova WBILC i u recenziranoj Education for Information (indeksovanoj u SCOPUS) ISSN print: 0167-8329; ISSN online: 1875-8649.

KOTIZACIJA

Kotizacija je 150 € .

Kotizacija uključuje slijedeće: izradu Zbornika i promo materijala, osvježenje tokom konferencije, piće dobrodošlice

Napomena: svi troškovi uključujući troškove registracije za konferenciju, putovanje, smještaj itd. su u potpunosti na strani autora/prezentatora. Nikakva finansijska podrška se ne može obezbijediti od strane Komiteta Konferencije, ali se posebna pozivnica može poslati svim autorima, ukoliko je zatraže.