Konferencija o informacijskoj pismenosti na zapadnom balkanu 2017

Tema: "Generacija Z: Lažne novosti i informacijska pismenost, novi pogledi"

6 - 9. juna 2017, hotel "Opal" Bihać, Bosna i Hercegovina

Bosanski English

Konferencija o informacijskoj pismenosti na zapadnom Balkanu

6 - 9. juni 2017. godine  WBILC 2017. - Hotel "Opal" Bihać, Bosna I Hercegovina. 
Glavne teme i podteme konferencije

A. Informacijska pismenost u modernom svijetu

- Lažne novosti i informacijska pismenost
- Akcija opismenjavanja
- Informacijske pismenosti (medijska pismenost, digitalna pismenost, vizualna pismenost, finansijska pismenost, zdravstvena pismenost, cyber wellness, infografika, informacijsko ponašanje, transliteracija, postliteracija)
- Informacijska pismenost i akademske biblioteke/knjižnice
- Informacijska pismenost i obrazovanje odraslih
- Informacijska pismenost i kombinirano učenje
- Informacijska pismenost i učenje na daljinu
- Informacijska pismenost i mobilni uređaji (M-učenje)
- Informacijska pismenost i gamifikacija
- Informacijska pismenost i javne biblioteke/knjižnice
- Informacijska pismenost u osnovnim i srednjim školama
- Informacijska pismenost i ekonomija znanja
- Informacijska pismenost i informacijsko društvo
- Informacijska pismenost i multimedijsko društvo
- Informacijska pismenost i digitalno društvo
- Informacijska pismenost u modernom svijetu (npr. trendovi, novo tehnologije i inovacije, rast digitalnih resursa, referentni digitalni alati, referentne usluge).
- Budućnost informacijske pismenosti
- Informacijska pismenost na radnom mjestu

B. Bibliotekari/knjižničari kao podrška u procesu cjeloživotnog učenja

- Digitalna pedagogija i informacijska pismenost
- Integriranje informacijske pismenosti u kurikulume
- Stavljanje u praksu teorije informacijske pismenosti
- Obuka i instrukcija informacijske pismenost
- Instrukcionalni dizajn i izvedba za informacijsku pismenost (npr. nastavna praksa, dizajn sesije, planiranje lekcije)
- Informacijska pismenost i on-line učenje (npr. samopokretni moduli informacijske pismenosti)
- Informacijska pismenost i okruženje virtualnog učenja
- Podrška potrebama korisnika kroz biblioteku 2.0 i dalje
- Digitalno osnaživanje i referentni rad
- Informacijska pismenost kroz discipline
- Informacijska pismenost i digitalno čuvanje
- Inovativni pristupi informacijskoj pismenosti
- Studentski angažman u informacijskoj pismenosti

C. Medijska i informacijska pismenost - teoretski pristupi (standardi, ocjenjivanja, saradnja, itd.)

- Teorija informacijske pismenosti (modeli, standardi, indikatori)
- Informacijska pismenost i vještačka inteligencija
- Informacijska pismenost i informacijsko ponašanje
- Informacijska pismenost i referentne usluge: cyber referentne usluge, virtualne referentne usluge, mobilne referentne usluge, stučnjak za pretrpane izvore, globalni referentni volonteri
- Kulturni i kontekstualni pristupi informacijskoj pismenosti
- Informacijska pismenost i početni koncepti
- Razvoj i ocjenjivanje informacijske pismenosti
- Informacijska pismenost u različitim kulturama i državama uključujući nacionalne studije
- Projekt upravljanja informacijskom pismenošću
- Mjerenje u uputstvu ocjenjivanja informacijske pismenosti

D. Novi aspekti obrazovanja/strateškog planiranja, politika, i propagiranje informacijsku pismenost u digitalnom dobu

- Brendiranje, promocija i marketing za informacijsku pismenost
- Međusektorska i interdisciplinarna saradnja i partnerstvo za informacijsku pismenost
- Politika i razvoj informacijske pismenosti
- Vođstvo i upravljanje za informacijsku pismenost
- Strateško planiranje za informacijsku pismenost
- Strategije u e-učenju u promovisanju samousmjerenog i održivog učenja u sferi vještina informacijske pismenosti.

Dostavljanje radova:

Dostavljanja u bilo kojem od navedenih oblika su prihvatljiva:
- Gotov rad za objavu u zborniku konferencije
- Prezentacija
- Diskusija za okruglim stolom
- Poster sesija
- Radionica "Obuči trenera"
- „PechaKucha“ prezentacija

Važni datumi:


Obavijest o prihvatanju sažetka 30. april/travanj 2017. god.
Krajnji rok za predaju gotovog rada 25. maj/svibanj 2017. god.
Obavijest o prihvatanju 30. maj/svibanj 2017. god.
Diseminacija konačnog programa 02. juni/lipanj 2017. god.
Kotizacija: 150 €, Rok za uplatu    30. maj/svibanj 2017.

Sažetke i radove slati na e-mail : wbilc2017@gmail.com

Kontakt: Padraig Kirby M.A., Limerick Institute of Technology, Limerick, Ireland
e-mail: padraig.kirby@lit.ie

Za daljnje informacije: za dodatne detalje molimo da pogledate na website Konferencije o informacijskoj pismenosti na zapadnom Balkanu: www.wbilc2017.com

Napomena: svi troškovi, uključujući registraciju za konferenciju, putovanje, smještaj itd., su na teret autora/prezentatora. Konferencijski Odbor ne može obezbijediti nikakvu financijsku podršku osim posebne pozivnice koja se može izdati autorima.